Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Gerard ‘t Hooft: nhà vật lý lý thuyết của trường đại học Utrecht, Hà Lan, người đã đạt giải thưởng Nobel Vật lý năm 1999 cũng với Martinus Veltman với công trình liên quan đến cấu trúc lượng tử của các tương tác hạt nhân yếu đã giới thiệu trang web của mình từ lâu, trong đó ông có một hướng dẫn : Làm gì để trở thành một nhà vật lý lý thuyết.

H1. Giáo sư Gerardus’t Hooft cùng với mô hình đơn cực từ [1]

Trước tiên, ông xếp hạng những bộ môn cần thiết cũng như thứ tự học trong lĩnh vực vật lý, từ cấp độ thấp đến cao, nơi đỏi hòi nhiều kiến thức nền tảng và công cụ toán học song song.

1. Languages :  Ngôn ngữ là điều kiện trước tiên, bạn phải có khả năng đọc, viết, hiểu và diễn giải theo ngôn ngữ thông dụng quốc tế như tiếng Anh hay tiếng Pháp. Sớm hay muộn, bạn sẽ cần có những công bố khoa học, và tất nhiên bạn muốn người đọc hiểu những gì mình viết ra, một cách rõ ràng và thông thoát.

2. Primary Mathematics : Đó là những kiến thức cơ bản nhất của toán học, số thực, số ảo, lượng giác, dãy số hay các hàm số đặc trưng. Kiến thức cơ bản về xác suất thông kê cũng như đạo hàm, đạo hàm riêng, hay vi phân, và lý thuyết tập hợp, tôpô

3. Classical Mechanics : Cơ học cổ điển, trong đó những kiến thức về tĩnh học, lực, hay định luật Newton làm nền tảng. Định luật Kepler, chuyển động của các hành tinh hay hệ nhiệt vật cũng thuộc lĩnh vực cơ học cổ điển. Nguyên lý tác động tối thiểu, các phương trình bán cổ điển Hamilton, Lagrangean đều rất quan trọng. Dao động điều hòa, con lắc đơn, phương trình sóng, chuyển động của chất lỏng, chất khí hay phương trình Navier- Stokes cũng thuộc lĩnh vực cơ học cổ điển.

4. Optics: Quang học, trong đó các kiến thức cơ bản nhất như phản xạ, khúc xạ ánh sáng, thấu kính, gương, ống nhòm và kính thiên văn sẽ được giới thiệu. Một số mô hình ánh sáng của Newton, Huygen, và quá trình truyền sóng , cũng như hiệu ứng Doppler là một phần không thể thiếu trong quang học cổ điển.

5. Statistical Mechanics and Thermodynamic : Thống kê và nhiệt đông lực học, ở đây bạn sẽ được tìm hiểu về 3 nguyên lý của nhiệt động lực học, phân bố Boltzmann, chu trình Carnot, quá trình chuyển pha, và đặc biệt là khái niệm Entropy cũng như các bậc tự do. Mô hình Ising cũng như định luật phát xạ Planck sẽ được đề cập đến.

6. Electronics: Các kiến thức cơ bản và sơ khai về điện tử, mạch điện, và việc sử dụng số ảo trong các công thức của hệ điện tử. Bóng bán dẫn và diode cũng là một phần tối quan trọng trong các mạch tích hợp, và hệ điện tử.

7. Electromagnetism: Lý thuyết điện từ : Sử dụng các phương trình Maxwell, ánh sáng được coi là một sóng điện tử và tuân thủ các định luật Maxwell. Nhiều bài toán biên, trong môi trường chân không, đường dẫn sóng sẽ được đề cập đến. Trường vector và bất biến gauge cũng như quá trình hấp thụ và phát xạ sóng điện từ là trọng tâm của lý thuyết điện từ.

8. Quantum Mechanics: Cơ học lượng tử, các vấn đề mà cơ học cổ điển không thể giải thích nổi, dẫn đến việc hình thành và xây dựng cơ học lượng tử. Trong đó nguyên tử Bohr, công thức Debroglie, phương trình Schrodinger, nguyên lý bất định Heisenberg cùng hàng lọat các bài toán cơ bản, giếng thế, các hiệu ứng như Zeeman hay Stark. Song song với nó là các toán tử năng lượng, động lượng, và các tính chất không giao hoán, tính chất đối xứng và không đối xứng của hàm sóng.

9. Atoms and Molecules: Những kiến thức cơ bản của cơ học lượng tử sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tìm hiểu và giải thích các liên kết hóa học, ortibal, phổ nguyên tử cũng như quá trình phát xạ, hấp thụ ánh sáng, các quy luật như nguyên lý loại trừ hay môment từ.

10. Solid State Physics: Vật lý chất rắn, nơi đây nhiều vấn đề như các nhóm tinh thể, phản xạ Bragg, các hàng số điện môi, dung môi hay phổ Bloch, cùng với mức năng lượng Fermi sẽ được đề cập. Sự phân loại của chất cách điện, dẫn điện và bán dẫn sẽ được giải thích một cách đầy đủ, nhiều tính chất đặc biệt như nhiệt dung riêng, điện tử và lỗ trống, bóng bán dẫn, hiệu ứng Hall và siêu dẫn có thể được giải thích.

11. Nuclear Physics: Vật lý hạt nhân bao gồm các chủ đề về đồng vị, các phản ứng hạt nhân, nhiệt hạch, mô hình Droplet hay các số lượng tử, spin đồng vị và lý thuyết Yukawa sẽ đều được giới thiệu.

12. Advanced Mathematics: Toán cao cấp, bao gồm lý thuyết nhóm, lý thuyết biểu diễn, đại số Lie, vector và tensor cùng với hàng lọat kỹ thuật giải phương trình đạo hàm riêng, các phương pháp cựuc trị và xấp xỉ, không gian Hilbert và tích phân hàm sẽ được đề cập đến.

13. Special Relativity: Lý thuyết tương đối hẹp đòi hỏi những hiểu biết về biến đổi Lorentz, co giãn thời gian, phương trình năng lượng, các luật biến đổi trường Maxwell hay hiệu ứng Doppler tương đối tính.

14. Advanced Quantum Mechanics: Cơ học lượng tử nâng cao, bao gồm các chủ đề về không gian Hilbert, diễn giải của CHLT theo nhiều mô hình khác nhau. Ma trận mật độ, bất đẳng thức Bell, phương trình Diract. Lý thuyết BCS của siêu dẫn, hiệu ứng Hall lượng tử, phương pháp xấp xỉ WKB, hệ đông đặc Bose- Einstein hay quá trình siêu lỏng của Helium đều không thể thiếu trong nội dung của phần này.

15. Phenomenology: Vật lý thiên văn, vật lý hạt, hạ nguyên tử, các mô hình vũ trụ và các kỹ thuật kiểm tra phóng xạ màn vũ trụ hay các hằng số vũ trụ, các lý thuyết vũ trụ giãn nở đều rất quan trọng và cần thiết.

16. General Relativity: Lý thuyết tương đối rộng, đòi hỏi những kiến thức về metric tensor, không-thời gian cong, phương trình hấp dẫn của Einstein, hay khái niệm lỗ đen Schwarzschild, Reissner-Nordstr, thấu kính hấp dẫn cũng các mô hình vũ trụ, sóng hấp dẫn.

17. Quantum Field Theory: Lý thuyết trường lượng tử bao gồm Dirac-spinor, các trường vector Yang-Mill, quá trình phá vỡ đối xứng, Goldstone mode hay nguyên lý Higgs. Phản hạt, sơ đồ loop, quá trình chuẩn hóa, lý thuyết lượng tử gauge hay nhiều loại đối xứng đều được đề cập.

18. Superstring Theory: Lý thuyết dây và hàng lọat các lý thuyết đầy tham vọng thâu tóm vụ trụ, kết hợp giữa lượng tử và hấp đẫn trong các mô hình hấp dẫn lượng tử đề giải thích về nguồn gốc của vũ trụ, thời gian và các hằng số tự nhiên. Lý thuyết dây, lý thuyết hấp dẫn lượng tử vòng, lý thuyết dựa trên hình học không giáo hoán, trường bảo giác hay twistors hay vũ trụ song song đều là những ý tưởng vượt sức tưởng tượng bình thường, và được gép vào lĩnh vực siêu-vật lý.

Đó là những kiến thức cần có để có thể trở thành một nhà vật lý lý thuyết, tuy nhiên, còn quy trình học tập thì sao ?

Nhà vật lý Michio Kaku, cùng với trang web của ông có hướng dẫn cụ thể hơn : Những bước để trở thành một nhà Vật lý. Với việc nhấn mạn ” không cần có bộ óc của Einstein mới có thể trở thành một nhà vật lý giỏi “, tuy nhiên điều kiện ” tối thiếu” để trở thành một nhà nghiên cứu vật lý, đó là những kiến thức ở trên cùng với quá trình học cao học và giải quyết những vấn đề nguyên bản – original research.

Gerard ‘t Hooft: cũng giới thiệu nhiều bố sách giáo khoa, tham khảo giúp ích cho việc tìm hiểu sâu hơn những lĩnh vực vật lý được giới thiệu ở trên.

  Classical Mechanics:

 • Classical Mechanics – 3rd ed. – Goldstein, Poole & Safko
 • Classical dynamics: a contemporary approach – Jorge V. Jos�, Eugene J. Saletan
 • Classical Mechanics – Systems of Particles and Hamiltonian Dynamics – W. Greiner
 • Mathematical Methods of Classical Mechanics, 2nd ed. – V.I. Arnold
 • Mechanics 3rd ed. – L. Landau, E. Lifshitz
 • Statistical Mechanics:
 • L. E. Reichl: A Modern Course in Statistical Physics, 2nd ed.
 • R. K. Pathria: Statistical Mechanics
 • M. Plischke & B. Bergesen: Equilibrium Statistical Physics
 • L. D. Landau & E. M. Lifshitz: Statistical Physics, Part 1
 • S.-K. Ma, Statistical Mechanics, World Scientific
 • Quantum Mechanics:
 • Quantum Mechanics – an Introduction, 4th ed. – W. Greiner
 • R. Shankar, Principles of Quantum Mechanics, Plenum
 • Quantum Mechanics – Symmetries 2nd ed. – W. Greiner, B. Muller
 • Quantum Mechanics – Vol 1&2 – Cohen-Tannoudji
 • J.J. Sakurai, Advanced Quantum Mechanics, Addison-Wesley
 • Electrodynamics:
 • J.D. Jackson, Classical Electrodynamics, 3rd ed., Wiley & Sons.
 • Electromagnetic Fields And Waves – lorrain and corson
 • Classical Electrodynamics – W. Greiner
 • Introduction to Electrodynamics – D. Griffiths
 • Quantum Electrodynamics – 3rd ed., – W. Greiner, J. Reinhardt
 • Optics:
 • Principles of Optics – M.Born, E. Wolf
 • Principles Of Nonlinear Optics – Y. R. Shen
 • Thermodynamics:
 • Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics 2ed – H. Callen
 • Thermodynamics and statistical mechanics – Greiner, Neise, Stoecker
 • Solid State Physics:
 • Solid State Physics – Ashcroft, Neil W, Mermin, David N
 • Introduction to Solid State Physics 7th edition- Kittel, Charles
 • Special Relativity:
 • Classical Mechanics – Point Particles And Relativity – W. Greiner
 • Introduction to the theory of relativity and the principles of modern physics – H. Yilmaz
 • General Relativity:
 • J.B. Hartle, Gravity, An Introduction to Einstein’s General Relativity, Addison Wesley, 2003.
 • T.-P. Cheng, Relativity, Gravitation and Cosmology, A Basic Introduction, Oxford Univ. Press, 2005.
 • Particle Physics:
 • Introduction to Elementary Particles – D. Griffiths
 • Fundamentals in Nuclear Physics – From Nuclear Structure to Cosmology – Basdevant, Rich, Spiro
 • Field Theory:
 • B. de Wit & J. Smith, Field Theory in Particle Physics, North-Holland
 • C. Itzykson & J.-B. Zuber, Quantum Field Theory, McGraw-Hill.
 • String Theory:
 • Barton Zwiebach, A First Course in String Theory, Cambridge Univ. Press, 2004
 • M.B. Green, J.H. Schwarz & E. Witten, Superstring theory, Vols. I & II, Cambridge Univ. Press
 • Cosmology:
 • An Introduction to cosmology, 3rd Ed – Roos
 • Relativity, thermodynamics, and cosmology – Tolman R.C.
 • General:
 • J.B. Marion & W.F. Hornyak, Principles of Physics, Saunders College Publishing, 1984, ISBN 0-03-049481-8
 • H. Margenau and G.M. Murphy, The Mathematics of Physics and Chemistry, D. v.Nostrand Comp.
 • R. Baker, Linear Algebra, Rinton Press

————–

Theo: http://www.phys.uu.nl/~thooft/

Advertisements

Trang Accredited Online Colleges có giới thiệu 50 blog Vật lý hay và được nhiều người yêu thích nhất. Đó là những trang liên quan đến tin tức khoa học công nghệ, các chủ đề chuyên ngành như vật lý lượng tử, vật lý hạt, hay thiên văn học. Nhiều blog của các nhà vật lý tên tuổi, giáo sư hay sinh viên vật lý ở những trường đại học hàng đầu thế giới cũng năm trong danh sách giới thiệu này. Vật lý vui và các vấn đề ngoại khóa liên quan đến vật lý cũng có mặt trong top 50, xin giới thiệu đến các bạn quan tâm đến blog Vật lý ( bằng tiếng Anh ).

Tin Tức

Nơi cập nhật nhanh nhất các thông tin liên quan đến nghiên cứu, phát hiện và khám phá của vật lý hiện đại.

 1. PhysOrg: This site is the ideal place to get your daily physics news fix.
 2. Physics Today News Picks: Check in with this blog regularly to read about the latest news articles that relate to the world of physics.
 3. The X-Journals: Bookmark this blog to follow some of the amazing new technologies that are emerging in fields like computer science and physics that will shape the world of tomorrow.
 4. The Physics ArXiv Blog: On this blog you’ll find a collection of the best content from the online forum called the Physics arXiv on which scientists post early versions of their latest ideas.
 5. FQXi Community: Here you can read a collection of entries on blogs in the FQXi Community, or the Foundational Questions Institute.

Vật lý lượng tử và Vật lý hạt

Hơn một trăm năm sau khi nền móng Vật lý lượng tử được Planck, Einstein,  Dirac, Schrodinger, Heisenberg, và Feynman, xây dựng lên, thế giới lượng tử vẫn còn quá nhiều điều khó hiểu và khó tiếp cận. Vật lý hạt, ở một thái cực khác , được xây dựng một cách rất hệ thống tiêu biểu phải kể đến Mô hình chuẩn cũng như một lọat khám phá mới từ những hệ thống phòng thí nghiệm đa quốc gia, với vốn đầu tư hàng tỷ đô la. Không phải bàn cãi, đây chính là hai lĩnh vực được đầu tư nhiều tiền bạc và chất xám nhất hiện nay. Thông tin từ các blog sẽ giúp các bạn tiếp cận với những hướng phát triển và làm sáng tỏ những khúc mắc liên quan đến hai trụ cột này.

 1. Cohaerence: Here you can track the latest research developments in research in quantum mechanics and information science.
 2. Michael Nielson: Michael Nielsen is one of the pioneers of quantum computation, and you can read more about his personal and professional interests on this blog.
 3. Life on the Lattice: On this site, Georg von Hippel shares his thoughts on science issues including particle physics and quantum chromodynamics.
 4. Quantum Diaries: Make sure to bookmark this site if you’re interested in quantum and particle physics, as it contains posts about the work of numerous physicists around the world.
 5. Shtetl-Optimized: The author of this blog is an Assistant Professor of Electrical Engineering and Computer Science at MIT and writes frequently about quantum computing.
 6. The Quantum Pontiff: Here you’ll find interesting posts on quantum computing, mathematics and computer science from Professor Dave Bacon.
 7. Information Processing: Steve Hsu, Professor of physics at the University of Oregon, shares his thoughts, news items and research interests on quantum field theory here.
 8. atdotde: Ever wanted to know more about string theory? Read about that and more on Robert Helling’s blog.
 9. Cycle Quark: This blogger spent many years working as a particle physicist but on this site posts about a host of science and technology issues.
 10. Particle Physics at Discovery’s Horizon: This site is a great place to learn more about the large Hadron Collider near Geneva, Switzerland and the discoveries being made there.
 11. A Quantum Diaries Survivor: If you want to get an expert opinion on the field of particle physics, check out this blog, written by an experimental particle physicist working with the CMS experiment at CERN and the CDF experiment at Fermilab.
 12. Resonaances: Visit this blog to read posts on particle theory and the work being done at CERN and other locations around the world.

Vật lý thiên văn

Vật lý thiên văn cũng là một mảng có nhiều nhà nghiên cứu nhất, vũ trụ và bao điều bí ẩn vẫn luôn thu hút sự tò mò và khám phá của con người. Những bài báo được tham khảo nhiều nhất năm vừa qua đều liên quan đến lĩnh vực vật lý thiên văn, điều đó chứng tỏ sự quan tâm của giới khoa học đến lĩnh vực thú vị này.

 1. Cosmic Variance: Check out this Discovery News blog to read more about everything space related, from shuttle launches to telescopes.
 2. Bad Astronomy: Often cited as one of the best blogs of it’s kind, this site offers loads of information on debunking bad science as well as posting interesting tidbits about space exploration and discoveries.
 3. Leaves on the Line: Andrew Jaffe, astrophysicist at Imperial College London, posts on everything from art to science on this blog.
 4. Asymptotia: Clifford V. Johnson, a professor at the Department of Physics and Astronomy, at the University of Southern California maintains this blog that posts quite a bit about science, but a little bit about everything else as well.
 5. The AstroDyke: This blogger divides her posts between astrophysics, science and queer life, giving a balance between social and professional interests.
 6. Tom’s Astronomy Blog: If you simply love everything to do with astronomy and the science of space, then you’ll appreciate the news and views offered on this blog.
 7. The e-Astronomer: Written by a Professor of Astronomy at the University of Edinburgh, this blog posts on social and scientific issues as well as providing access to the professor’s own musings as well.
 8. Dynamics of Cats: Blogger Steinn Sigurðsson is an astrophysicist at Penn State, and posts lots of snippets related to astronomy.
 9. In the Dark: Here you’ll find a blog by Peter Coles, Professor of Theoretical Astrophysics in the School of Physics and Astronomy at Cardiff University, with posts on both his personal and professional life.
 10. Cosmic Log: This MSNBC blog is a good source of information on the latest discoveries in the fields of physics, astronomy and more.
 11. When in Doubt, Do: Here you’ll find a blog written by cosmologist, talking about physics, his career and more.

Giáo sư và sinh viên

Blog và các bài viết ở đó thường gắn liền với những đặc điểm cá nhân, những ghi nhận riêng tư. Rất nhiều các giáo sư và sinh viên đã mở blog để chia sẻ những hiểu biết của mình, những trải nghiệm liên quan đến quá trình học tập, nghiên cứu và ứng dụng Vật lý.

 1. Uncertain Principles: Check out this blog to read more about physics, politics and pop culture and all the places they intersect written by Professor Chad Orzel.
 2. Dot Physics: If you’re not a physics expert but want to start learning about the topic, this blog can be a great place to start, with posts on some of the basics of physics, related so even non-experts can understand.
 3. Watered Down Physics: Alan Reifman is a professor of Human Development and Family Studies at Texas Tech, but in this blog, he posts on a range of physics and mathematical topics.
 4. Ted Bunn’s Blog: Check out this link for a blog by an assistant professor in the physics department of the University of Richmond, with posts on a range of topics but focusing largely on cosmology.
 5. Life as a Physicist: This blog is maintained by a particle physicist and professor at the University of Washington in Seattle.
 6. Imaginary Potential: This blog is a collection of posts from grad students and post docs at colleges like MIT, Yale, and UCSD.
 7. Soul Physics: This blog isn’t written by a physicist but instead Bryan Roberts, a PhD student in History and Philosophy of Science at the University of Pittsburgh, but it contains some great thoughts on the history and deeper issues behind the science.
 8. metadatta: Get information gathered by this student on recent research in condensed matter physics, biological physics, or statistical physics as well as other topics.

Các nhà vật lý

Nhiều nhà toán học, vật lý tên tuổi, đã từng nhận giải thưởng Fields hay Nobel đều đã mở blog để làm nơi giao lưu với đồng nghiệp và sinh viên khắp nơi trên thế giới, cùng chia sẻ niềm vui khám phá về bộ môn Vật lý cũng như các bộ môn khoa học cơ bản.

 1. Physics and Physicists: Get a take on the world of physics and physicists from a physicist on this blog.
 2. the reference frame: Here you can read about Czech physicist Lubos Motl’s take on physics and a number of other political, academic and social topics.
 3. Backreaction: Check out this blog to pick the brains of two theoretical physicists.
 4. Swans on Tea: On this site you’ll find posts on physics, the latest technology, and more from a physicist at the US Naval Observatory.
 5. The n-Category Cafe: This group blog brings together posts from both mathematicians and physicists.
 6. Peculiar Velocity: Learn more about the work, interests and musings of Ben Lillie, physicist and writer, on this blog.

Vật lý vui

Vật lý không chỉ là nhưng công thức, những hình vẽ hay những lời giải khô khan, nó là cả nụ cười và niềm vui qua quá trình đọc, tìm hiểu và khám phá những điều kỳ thú, mới mẻ.

 1. Cocktail Party Physics: This blog is a great place to find science information, news and commentary with a fun, funky twist.
 2. Physics Buzz: Here you’ll find fascinating physics news and a fun take on many physics related topics.
 3. Talk Like a Physicist: This blog aims to take an informational and sometimes amusing approach to talking about physics topics.
 4. Strange Paths: Take a look at this blog to gain a better understanding of some of the amazing and often beautiful ways that the world works in often invisible ways. While it’s not always easy to understand, there are a lot of pictures to look at if you get lost.

Vật lý và thế giới xung quanh

Còn rất nhiều lĩnh vực và chủ đề liên quan trực tiếp lẫn gián tiếp đến bộ môn Vật lý. Các blog sau đây cũng đóng góp không nhỏ vào bức tranh blog Vật lý năm vừa qua.

 1. Physiology physics woven fine: Take a look at this blog to learn more about the field of biophysics.
 2. Not Even Wrong: Those hoping to better understand the mathematical side of physics should check out this blog.
 3. Nanoscale Views: This blogger wanted to give condensed matter and nanoscale physics some love too, so he started this blog full of information and news items on the subject.
 4. incoherently scattered ponderings: This experimental condensed matter physicist shares thoughts on science, social and career-related issues here.

—————

Nguồn : http://www.accreditedonlinecolleges.com/blog/2009/50-best-physics-blogs/

Ngày 18 tháng 4 năm 1955, nhà vật lý nổi tiếng thế giới Albert Einstein đã qua đời vì bệnh tim, hưởng thọ 76 tuổi. Lễ tang của ông đã được diễn ra một cách kín đáo với quy mô gia đình; khi đó, chỉ có một thợ chụp ảnh có cơ hội ghi lại những hình ảnh của buổi lễ, đó là Ralph Morse của tạp chí LIFE.

Bàn làm việc của Einstein tại Princeton

Do đề nghị của con trai của Einstein, những bức hình mà Ralph Morse chụp khi đó đã không được công bố. 55 năm sau ngày mất của nhà thiên tài Vật lý, hình ảnh văn phòng làm việc cũng với lễ tang kín của ông mới được xuất hiện trước công chúng.

Những bức ảnh mới được công bố – 55 năm sau ngày mất của Albert Einstein

Thế giới song song

Posted: May 11, 2010 in Uncategorized

Đây là tập clip do BBC World thực hiện, phỏng vấn một số nhà Vật lý danh tiếng thế giới về những phát kiến đương đại, Thế giới song song là một trong những đề tài được các nhà khoa học ngỏ ý tới.

Bộ phim khoa học gồm 5 phần, trong đó có sự xuất hiện của những tên tuổi như Alan Guth, Michio Kaku, Burt Oyrut, Nima Arkani-Hamed, Mike Duff, Paul Steinhardt, Neil Turok và Lisa Randall.

We are committed to provide you with the very best source of physics info and...

Xin chào,

We are from an online community vatlyvietnam.org, a forum that was created for all vietnamese-speaking people who are interested and engaged in physics and its related fields. This blog is running in parallel with the forum to track the latest developments in all aspects of physics, from condensed matter physics, AMO to  high energy and astroparticle physics.

Please feel free to joint our forum, and share your feeling in this blog!

Admin Vatlyvietnam.org