Einstein@Home

Posted: August 26, 2010 in Hấp Dẫn, Tin Khoa Học- Công Nghệ

Einstein@Home là chương trình sử dụng máy tính của người sử dụng trong trại thái không họat động để phân tích và tìm kiếm các sóng hấp dẫn từ các sao neutron, được gửi từ máy dò sóng hấp dẫn của Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO) do các nhà vật lý đến từ Caltech và MIT xây dựng. Einstein@Home cũng được dùng để tìm kiếm các sao xung sóng radio ( radio pulsars) sử dụng dữ liệu chia nhỏ của trạm quan sát Arecibo Observation đặt tại Puerto Rico.

Artist's rendition showing the position of the discovered pulsar in  the red circle.

Hình minh họa vị trí của sao xung PSR J2007+2722(chấm đỏ) trong chòm sao Hồ Ly ( Vulpecula) tháng 8 vừa qua. Credit: Benjamin Knispel, Albert Einstein Institute

Chương trình này được khởi xướng năm 2005 nhân kỷ niệm 100 năm ra đời của thuyết tương đối ( hẹp) của Albert Einstein, được bảo trợ bởi Hội Vật lý Hoa Kỳ ( APS) cũng một số tổ chức khoa học khác. Hiện tại có trên 250 000 cộng tác viên đến từ gần 200 nước trên thế giới tham gia dự án này. Giữa tháng 8 vừa qua, nỗ lực của hàng trăm nghìn cộng tác viên và hàng triệu giờ họat động và phân tích trên máy tính đã có một kết quả xứng đáng.

Dear Einstein@Home volunteer,

I want to share some good news with you.

For more than a year, Einstein@Home has been using about
one-third of the available computer time to search for radio
pulsars in data from the Arecibo Observatory.  I’m happy to report
that we found our first radio pulsar last month: PSR J2007+2722.
It is still not sure, but this appears to be a rare type of object
called a Disrupted Recycled Pulsar.  The discovery was published
on-line by the journal Science, on Thursday August 12th.

Congratulations to our volunteers Chris and Helen Colvin (Ames, Iowa,
USA) and Daniel Gebhardt (Universitaet Mainz, Musikinformatik, German),
whose computers discovered the pulsar with the highest significance!

Further details of this first Einstein@Home discovery may be found
in the main news item posted on the Einstein@Home web site, at
http://einstein.phys.uwm.edu/ .  You can also use Google News
and similar searches, with keywords like ‘pulsar’ or ‘J2007+2722’
or ‘Einstein@Home’ to find recent news articles about the
discovery, in English, German, French, Spanish, Russian and other
languages.

So far, Einstein@Home has only analyzed about half of the Arecibo data
set.  Due to improvements in the instrumentation, the more recent data
is better-quality than the older data, so I am sure there are other
interesting objects to be discovered!

If you have trouble getting Einstein@Home to run, you may search
our user forums for help (http://einstein.phys.uwm.edu/forum_index.php)
or post a message asking for assistance in the “Getting Started” forum
at http://einstein.phys.uwm.edu/forum_forum.php?id=5

Sincerely,
Bruce Allen
Director, Einstein@Home

Tham khảo:

[1]: Einstein@Home tại đại học Wisconsin – Milwaukee http://einstein.phys.uwm.edu/

[2]: Citizen Scientists Discover Rotating Pulsar, http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=117500&org=NSF&from=news

[3]: Thông cáo báo chí và kết quả trên Science Express, http://www.nsf.gov/news/news_images.jsp?cntn_id=117500&org=NSF

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s